V pohodě chovaná zvířata dávají nejlepší produkci

4. 11. 2014

Pro krátký rozhovor jsme oslovili odborníka na chov prasat a v součastnosti také ředitele společnosti LIPRA PORK, a.s. pana Ing. Josefa Luku.

Začneme hned otázkou takzvaně „na tělo“. Řekněte nám něco o sobě, co Vás táhlo do zemědělství, respektive chovatelství. Jak dlouho už jste v oboru a čím vším jste prošel?

Vystudoval jsem Vysokou školu zemědělskou v Praze. Po ukončení studia jsem nastoupil do, tehdy jmenovaného, Společného zemědělskému podniku Mladá Boleslav, kde jsem pracoval nejdříve na pozici zootechnika na farmě, poté jako hlavní zootechnik a od roku 1990 jako ředitel podniku, jehož název byl již PROMA Mladá Boleslav. Pouze v letech 2010 a 2011 jsem pracoval mimo uvedenou společnost. Společnosti, ve kterých jsem pracoval, byly společnosti úzce specializované na chov prasat. V roce 2011 PROMA Mladá Boleslav, a.s. fúzovala spolu s dalšími dvěma společnostmi Liprou, a.s. a Věmou Štěpánovice, a.s. do společnosti LIPRA PORK, a.s. Vše již ve vlastnictví AGROFERT, a.s

Společnost LIPRA PORK je významnou společností skupiny AGROFERT. Co je podle Vás Vaším největším úspěchem?

Společnost LIPRA PORK, a.s. je součásti skupiny „ Prase“, kde jsou všechny společnosti zabývající se  chovem prasat v rámci koncernu AGROFERT. LIPRA PORK, a.s. představuje asi jednu třetinu produkce z celé skupiny „ Prase“. Vzhledem k provedené repopulaci farem, to znamená celkové ozdravení všech farem, a díky nákupu velmi výkonné genetiky z Dánska, dosahujeme v současné době velmi dobré výrobní, ale také i ekonomické výsledky. Ty jsou srovnatelné s nejlepšími výsledky v Evropě, i v samotném Dánsku, kde je chov prasat na špičkové úrovni. Součástí ozdravování farem byla i částečná, někdy větší, někdy menší, rekonstrukce jednotlivých stájí a technologií. Je potřeba zdůraznit, že pokud bychom se nestali součástí AGROFERTU, k podobným akcím by nemohlo dojít. Velikým úspěchem v loňském roce bylo otevření a uvedení do provozu celkově zrekonstruované farmy Lipec - porodny prasnic s ustájovací kapacitou pro cca 1 500 prasnic a  roční produkcí 35 000ks selat.

 

Snažíme se našim zákazníkům prezentovat nejen kvalitu, ale také původ, tedy bezpečnost kupovaného masa. Řekněte nám, čím se na Vaší farmě prasátka krmí a v jakých podmínkách jsou chována. Jedná se opravdu o „bezpečné maso“?

Všechna jatečná prasata, která dodáváme do Kosteleckých uzenin, jsou narozená v České republice. Většina z nich se narodí na farmách naší společnosti, zbytek nakupujeme od naší sesterské společnosti Animo Žatec, a.s. která je také součástí skupiny „Prase“. I přesto, že vyrábíme jatečná prasata od jejich narození, přes odchov až do výkrmu ve velkokapacitních provozech, klademe veliký důraz na pohodu zvířat. Zjistili jsme, že pouze zdravá a v pohodě chovaná zvířata dávají nejlepší produkci. Rodí se více selat, mají lepší přírůstky, malou spotřebu krmení a samozřejmě jsou i menší ztráty. Stav a podmínky zvířat kontrolují státní veterináři, mimochodem velmi přísně, ale nemáme s jejich kontrolami problém. Někdy umožňujeme našim zvířatům ještě lepší podmínky, než je legislativně požadováno. Naše zvířata krmíme kompletními krmnými směsmi připravované pro určité kategorie zvířat, jako jsou selata, prasničky nebo prasnice. Tyto krmné směsi nám dodávají specializované firmy, které se zabývají jejich výrobou. Směsi máme vybalancované, co se týká živin a ostatních potřeb pro jednotlivé kategorie zvířat. Pokud musíme použít k léčbě antibiotika, děje se vše pod přísnou kontrolou veterinárních lékařů a v rámci platné legislativy. Podmínky pro výrobu krmných směsí jsou také velmi přísně kontrolovány státními orgány, ale také námi. Kontrolujeme spolu s dodavateli krmných směsí nejen kvalitu konečné směsi, ale také vstupní suroviny.

Velké téma dneška jsou zásahy Evropské Unie do sektoru zemědělství. Jak se Vás konkrétně dotýkají nebo omezují?

Zásahy EU jsou v některých případech až omezující a podle mého názoru mohou i omezovat konkurenceschopnost „evropských prasat“ vůči světové produkci. Na druhou stranu se setkáváme i s případy, kdy naši veterináři jsou ještě přísnější, než požaduje EU.

Čerpáte nějaké dotace?

Protože jsme společnost, která nehospodaří na půdě, čerpání dotací je omezené. Můžeme čerpat dotace na modernizaci stájí našich stájí a na opatření na udržení dobrého zdravotního stavu našich zvířat

Součástí loňského slavnostního zahájení provozu zrekonstruované farmy byla také den otevřených dveří. Chystáte v budoucnu obdobnou akci?

O velkém úspěchu v loňském roce, to je otevření farmy Lipec, jsem se již zmínil. Samotné otevření farmy bylo velkolepé, chtěli jsme se pochlubit. Bohužel, ale vzhledem k obavě o zavlečení nemocí na naše farmy, další akce typu otevřených dveří již nepřipravujeme. Máme velmi přísná pravidla pro návštěvy na našich farmách. První pravidlo je, žádné návštěvy nemít. Pokud k tomu ale musí dojít, každá návštěva musí vyplnit náš dotazník, nikdo, kdo chce vstoupit do našich farem, nesmí být v kontaktu s jinými prasaty minimálně dva dny před návštěvou a všichni, kdo chtějí naší farmu navštívit, se musí vysprchovat a převléknout se do našich oděvů včetně spodního prádla. Takto to dělají denně i naši zaměstnanci. Velmi nám záleží na tom, aby naše zvířata byla zdravá.

Jako opravdový znalec vepřového masa nám řekněte, jaký druh vepřového máte nejraději? Co je Vaše srdcová záležitost?

Vepřové maso je moc dobré, je libové, někdy až moc. Osobně mám raději mírně prorostlé, například krkovičku, nepohrdnu dobře připraveným ovarovým kolenem a pro úplné labužníky je krátké maso z vepřové hlavy, z líčka. Bohužel mám s kolegou uzavřenou sázku na snížení mojí osobní váhy, tak si nyní moc vepřového neužívám.

Ve Štěpánovicích 29.9.2014
 

Více o společnosti LIPRA PORK naleznete v mapě farem zde.

Aktuality

Vaření s námi je radost

Pro všechny, kteří mají rádi klasické české chutě a kvalitní maso, ale nechtějí ztrácet čas v kuchyni, jsme připravili novou řadu Snadné vaření.

více

V pohodě chovaná zvířata dávají nejlepší produkci

Pro krátký rozhovor jsme oslovili odborníka na chov prasat a v součastnosti také ředitele společnosti LIPRA PORK, a.s. pana Ing. Josefa Luku.

Začneme hned… více

Více informací k farmám!

Připravili jsme pro Vás podrobnější informace k farmám. Na mapě farem http://www.cz15.cz/mapa-farem.html se kromě umístění můžete podívat také na… více

Údaje podle §7 zákona o obchodních korporacích jsou dostupné na elektronické adrese www.kosteleckeuzeniny.cz.