České bílé ušlechtilé

Jedná se o plemeno využívané v ČR v tzv. mateřské pozici.

Vzniklo na podkladě domácích prasat křížením především s anglickým yorkshirem a německým bílým ušlechtilým plemenem. V 60. letech byla část populace zušlechťována na masný užitkový typ jednorázovým přilitím krve různých otcovských plemen.

Koncem 20. století bylo plemeno zapojeno do hybridizačního programu, ve kterém se uplatňuje v mateřské pozici. Intenzivní šlechtění masného typu dalo vznik otcovských linií, které vytvořily samostatné plemeno bílé otcovské.

Základní charakteristika:

Prasata plemene České bílé ušlechtilé mají velmi dobré reprodukční vlastnosti, vynikající růstovou schopnost při velmi dobré konverzi živin a velmi dobrou masnou užitkovost, při čemž však v převažující míře zachovávají užitkový typ odpovídající mateřským liniím. Kvalita masa je dobrá. Vyznačují se větším až velkým tělesným rámcem, lehčí hlavou se vzpřímeným uchem, jemnější ale pevnou kostrou, pevnou konstitucí s vysokým stupněm odolnosti vůči stresům. Barva kůže i štětin je bílá.

Historie vzniku:

Do první světové války neexistovalo v ČR vlastní samostatné plemeno. V roce 1927 začala tvorba plemene bílé ušlechtilé křížením krajových plemen s německým bílým ušlechtilým prasetem a velkým bílým z anglie.

Jatečné části:

Jatečné tělo zvířete lze rozdělit na tři části, masité, tučné a méněcenné.

Do první skupiny, masité části, patří pečeně, krkovice, kýta a plec. Ve skupině druhé jsou části jako hřbetní a ledvinový tuk a bok. A v poslední skupině se objevují partie jako hlava, lalok, nožičky a kolínka. Celková jatečná výtěžnost se liší věkem. Čím menší a tím pádem lehčí zvíře se porazí, tím menší celkovou výtěžnost má v porovnání s prasetem o několik desítek kilogramů těžším. Výtěžnost se u prasete v průměru drží kolem osmdesáti procent. Bílé ušlechtilé se svoji kombinovanou užitkovostí má hřbetní tuk dva centimetry silný. Na výtěžnosti se libové maso podílí asi padesáti pěti procenty, kýta asi dvaadvaceti procenty.

Výhody:

Bílé ušlechtilé se vyznačují dobrou plodností, mléčností a denními přírůstky. Výkrmnost je nadprůměrná, odolnost proti stresů dobrá.

Popis: 

Bílé ušlechtilé jsou plemenem většího tělesného rámce. Hmotnost dospělého kance se pohybuje kolem tří set až tří set dvaceti kilogramů, v kohoutku mají devadesát až devadesát pět centimetrů a délku těla sto sedmdesát až sto osmdesát centimetrů. Prasnice má délku těla sto čtyřicet pět až sto padesát centimetrů, váží dvě stě dvacet až dvě stě padesát kilogramů a v kohoutku má o deset centimetrů méně než kanec. Mají středně velkou hlavu, která je mírně prohnutá v profilu. Uši jsou kratší a vzpřímené. Délka krku je přiměřená, osvalení dobré. Hrudník je hluboký a dosahuje docela dobré délky. Trup je dlouhý a široký, válcovitého tvaru, drží se vodorovné linie. Mají rovnou a širokou záď, zmasilou plec a dobře osvalené kýty. Nohy jsou přiměřeně dlouhé. Barva kůže je lehkého růžového nádechu, pevná rovnoměrně pokrytá srstí.

Aktuality

Vaření s námi je radost

Pro všechny, kteří mají rádi klasické české chutě a kvalitní maso, ale nechtějí ztrácet čas v kuchyni, jsme připravili novou řadu Snadné vaření.

více

V pohodě chovaná zvířata dávají nejlepší produkci

Pro krátký rozhovor jsme oslovili odborníka na chov prasat a v součastnosti také ředitele společnosti LIPRA PORK, a.s. pana Ing. Josefa Luku.

Začneme hned… více

Více informací k farmám!

Připravili jsme pro Vás podrobnější informace k farmám. Na mapě farem http://www.cz15.cz/mapa-farem.html se kromě umístění můžete podívat také na… více

Údaje podle §7 zákona o obchodních korporacích jsou dostupné na elektronické adrese www.kosteleckeuzeniny.cz.